Ανακοίνωση για το μάθημα ΨΑ2702

Για το μάθημα Αγγλικών ΨΑ2702 η διδάσκουσα θα δεχθεί την Πέμπτη 30/6 και την Παρασκευή 1/7 ώρα 09:00- 10:00 φοιτητές /φοιτήτριες που επιθυμούν να φέρουν τις εργασίες τους και να κάνουν ερωτήσεις επί αυτών.