Κριτήρια Επιλογής για το Σεμινάριο «Στοιχεία Σωφρονιστικής Ψυχολογίας» (Ψ3509)