Εργαστήριο Ψ4403- Οδηγίες για συμμετοχή

Η ενημέρωση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου Ψ4403 και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών θα γίνει την Τρίτη 25/09/18 στις 8:30 στην αίθουσα Α1-2.

 

Παρακαλώ τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, να φέρουν μαζί τους αντίγραφο της καρτέλας τους από το students web.

 

Ευχαριστώ

Στέλλα Γιακουμάκη
19-9-2018