ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ψ4721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  Ψ4721- Εργαστήριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας

Διδάσκουσες: Βενιανάκη Αικατερίνη και Γεωργιάδη Μαρία

Το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα προσφερθεί το εργαστήριο «Ψ4721- Εργαστήριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας» στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξάσκηση των φοιτητών στα είδη συγγραφής επιστημονικής εργασίας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερευνητικό άρθρο, κ.λ.π). Στο εργαστήριο, οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα εξοικειωθούν  με τους τρόπους αναζήτησης βιβλιογραφίας, μέσω των επιστημονικών βάσεων δεδομένων (PsychInfo, Scopus, Web of Knowledge, PubMed), στην οργάνωση και κατανόηση του υλικού, στη σωστή παράθεση πηγών, στην αποφυγή λογοκλοπής, στην χρήση σωστής ακαδημαϊκής έκφρασης και την εκμάθηση του τρόπου γραφής σύμφωνα με τις αρχές της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (American Psychological Association- APA). Επιπλέον στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας ως προς τη δομή και το περιεχόμενό της.

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/τριες του 2ου έτους (60% των επιλεγέντων φοιτητών) αλλά και σε φοιτητές/τριες  3ου και 4ου έτους (σε ποσοστό 40%).  Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα με 15 φοιτητές το καθένα για την ομάδα της κ. Βενιανάκη (σύνολο 30 φοιτητές)  και δύο τμήματα με 15 φοιτητές το καθένα για το εργαστήριο της κ. Γεωργιάδη (σύνο9λο 30 φοιτητές).

Τα κριτήρια επιλογής για το εργαστήριο είναι τα ακόλουθα:

1)       Επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Ι.

2)       Θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός στο μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας Ι και ο μέσος όρος βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα.

3)       Εκδήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του εργαστηρίου. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο καλούνται να συντάξουν μια σύντομη έκθεση, στην οποία θα αναγράφουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω εργαστήριο. Η έκθεση θα γραφτεί στην αγγλική Γλώσσα για τους φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο της κ. Γεωργιάδη.

4)       Για το εργαστήριο της κ. Γεωργιάδη, το οποίο θα προσφερθεί στην Αγγλική Γλώσσα απαραίτητη προϋπόθεση (πέρα των παραπάνω) είναι και η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή Γνώση Αγγλικών, Lower)

 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο, καλούνται να στείλουν e-mail στις διδάσκουσες έως τις 9/2/2018, με τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας.
  2. Αριθμός Μητρώου.
  3. Εξάμηνο φοίτησης.
  4. Βαθμός στο μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι.
  5. Μέσος όρος Βαθμολογίας όλων των μαθημάτων.
  6. Σύντομη έκθεση των λόγων για τους οποίους επιλέγουν το συγκεκριμένο εργαστήριο.

 

Οι διδάσκουσες

Βενιανάκη Αικατερίνη a.venianaki@uoc.gr

Γεωργιάδη Μαρία  m.georgiadi@uoc.gr