Ανακοίνωση για το Εργαστήριο “Εργαστηριακές ασκήσεις στην πρόληψη των εξαρτήσεων και προαγωγή της ψυχικής υγείας”

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή των φοιτητών για το εργαστήριο Ψ-4609 θα γίνει βάσει αλγορίθμου που θα λαμβάνει υπόψη του τις εξής παραμέτρους:

1. Το έτος σπουδών

2. Αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου

3. Αριθμός σεμιναρίων/εργαστηρίων που έχει πάρει μέχρι σήμερα ο φοιτητής

4. Συνολικός μέσος όρος περασμένων μαθημάτων

5. Βαθμολογία στο μάθημα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται όσοι φοιτητές έρθουν στην πρώτη συνάντηση που, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/2/18 στις 17:30 στην αίθουσα Δ2-Β, να κρατούν πρόσφατη καρτέλα βαθμολογίας εκτυπωμένη από το students web στην οποία να έχουν επισημάνει τις παραπάνω παραμέτρους. Φοιτητές που δεν θα έχουν το σχετικό πιστοποιητικό δεν θα γίνουν δεκτοί, ανεξάρτητα από το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται.

Σημειώνεται ότι το μάθημα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας αποτελεί προαπαιτούμενο για το εργαστήριο Ψ-4609.

Ο Διδάσκων,

Μ.Τσαγκαράκης