Αναπλήρωση Ψ3620 Κλινική Κατανόηση της Προσωπικότητας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2017
11:30-2:30
Δ2-Γ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 8:30 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ Δ1-Α

 

Η διδάσκουσα,

Π.Καρακούλα