Επιλογή φοιτητών Ψ3309

Δείτε την λίστα εδώ.

Σε περίπτωση που κάποιοι αναιρέσουν την επιλογή τους, θα χρειαστεί να ενημερώσουν τη διδάσκουσα έως την Τρίτη 21/02 στο email: dkroustallaki@gmail.com