Κριτήρια για Σεμινάριο Ψ3309

Ψυχολογία Μέσης και Τρίτης Ηλικίας - Ψ3309

 

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα χρειαστεί να στείλουν email στη διδάσκουσα (dkroustallaki@gmail.com) επισυνάπτοντας την καρτέλα με την αναλυτική τους βαθμολογία μέχρι τη Δευτέρα 2/10/17.

Στο σεμινάριο θα επιλεγούν 5 φοιτητές/τριες 3ου έτους,

10 φοιτητές/τριες 4ου έτους και

10 φοιτητές/φοιτήτριες 5ου ή μεγαλύτερου έτους,

με κριτήριο τον συνολικό αριθμό των περασμένων μαθημάτων.

 

Προ-απαιτούμενα μαθήματα: Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι και ΙΙ.