Φωτογραφίες Τελετών Ορκωμοσίας

Τελετή Ορκωμοσίας 19/11/2014

Τελετή Ορκωμοσίας 02/04/2015

Τελετή Ορκωμοσίας 29/07/2015

Τελετή Ορκωμοσίας 02/12/2015

Τελετή Ορκωμοσίας 30/03/2016

Τελετή Ορκωμοσίας 29/07/2016

Τελετή Ορκωμοσίας 01/12/2016

Τελετή Ορκωμοσίας 29/03/2017

Τελετή Ορκωμοσίας 29/07/2017