Φωτογραφίες Τελετών Ορκωμοσίας

Τελετή Ορκωμοσίας 19/11/2014
Τελετή Ορκωμοσίας 02/04/2015
Τελετή Ορκωμοσίας 29/07/2015
Τελετή Ορκωμοσίας 02/12/2015

Τελετή Ορκωμοσίας 30/03/2016

Τελετή Ορκωμοσίας 29/07/2016

Τελετή Ορκωμοσίας 01/12/2016

Τελετή Ορκωμοσίας 29/03/2017

Τελετή Ορκωμοσίας 29/07/2017

Τελετή Ορκωμοσίας 06/12/2017

Τελετή Ορκωμοσίας 30/03/2018

Τελετή Ορκωμοσίας 28/07/2018
Τελετή Ορκωμοσίας 28/11/2019

Τελετή Ορκωμοσίας 27/03/2019