Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την Ανανεωμένη Ανακοίνωση Έναρξης Β΄Φάσης Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018